ZRODLA WODY DLA RÓZNYCH RODZAJÓW WODOCIAGÓW

Wymagane ciśnienie w zbiornikach wieży ciśnień wynosi: n; = Hp±h1 +~h1 UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ 1. ŹRODŁA WODY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW WODOCIĄGÓW Wybór źródła wody i jego ujęcia dla określonego wodociągu zależy od warunków miejscowych i powinien być odpowiednio uzasadniony wynikami badań rozpoznawczych (hydrologicznych lub hydrogeologicznych) terenu danej miejscowości. Wyniki tych badań są opracowywane w postaci projektu wstępnego lub technicznego, odpowiednio do zakresu sporządzanej dokumentacji technicznej. Jeżeli źródłem wody mają być wody płynące, to należy korzystać z danych hydrologicznych Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego, jeśli zaś źródłem wody ma być woda gruntowa, to należy posługiwać się danymi hydrogeologicznymi Centralnego Urzędu Geologii lub podległych mu głównych geologów resortowych, wojewódzkich i powiatowych. [hasła pokrewne: mrówka turek, mrówka wadowice gazetka, kopolimeryzacja ]

Powiązane tematy z artykułem: kopolimeryzacja mrówka turek mrówka wadowice gazetka