Zakres badan rozpoznawczych

Zakres badań rozpoznawczych i potrzebnych orzeczeń oraz opracowań jest objęty Ustawą Wodną (Dz. U. R. P. nr 67, poz. 574, 1928 r. ), normami PN-53/B-04700 – Studnie wiercone – Wytyczne do budowy oraz instrukcjami resortowymi . Aby zapewnić należytą jakość i potrzebną ilość wody czerpanej z wybudowanego ujęcia wody, konieczne są środki profilaktyczne, zmierzające do ochrony źródła wody i urządzeń. Według wymienionej Ustawy Wodnej sprawa ,jakości wody jest objęta prawnym postanowieniem zawartym wart. 131, a mianowicie: dla ochrony zakładów zaopatrujących w wodę do picia i użytkową przed zanieczyszczeniem lub zmniejszeniem ich wydajności, tudzież dla ochrony naturalnych albo sztucznie ujętych źródeł, zasilających wodociągi, może władza wodna ustanowić obszary ochronne i wydać zarządzenia co do użytkowania i zagospodarowania gruntów w obrębie tych obszarów. Przepisy ochrony sanitarnej ujęć wody są zawarte w Normatywie technicznym projektowania obszarów ochrony sanitarnej dla wodociągów komunalnych, zatwierdzonym zarządzeniem przewodniczącego PKP G z dnia 30 sierpnia 1954 r. [podobne: budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, mrówka tarnów, mrówka wadowice gazetka ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych mrówka tarnów mrówka wadowice gazetka