Wprowadzenie sprezonych glowic pozwala na znaczne uproszczenie tego zbrojenia

Wprowadzenie sprężonych głowic pozwala na znaczne uproszczenie tego zbrojenia. W ustrojach o stropach podnoszonych otwór w stropie jest ograniczony stalowym kołnierzem, którego kształt i wielkość zależy od: – wymiarów i kształtu słupa, – rozpiętości, grubości i obciążenia stropu, – metod realizacji podnoszenia stropu i sposobu jego podpierania na słupie, – wytrzymałości betonu i sposobu zazbrojenia strefy przypodporowej. Konstruując kołnierz należy mu nadać w przybliżeniu jednakową sztywność pionowo i poziomo. Jest to warunek przekazania oddziaływań przez beton na kołnierz na możliwie dużym obszarze. Obszar przekazania obciążeń na kołnierz jest w sposób istotny zależny od sposobu jego podparcia. Poszczególne obszary położone dalej od miejsca podparcia lub o zmniejszonej sztywności (np. przez nacięcia dla przeprowadzenia cięgien podnoszących wyłączają się z udziału w przejmowaniu obciążeń z płyty. Dlatego też podparcie kołnierz a w dwu miejscach dopuszcza się jedynie przy niewielkich reakcjach stropu na słup (nie większych niż 40 T). Wykazano, ze najlepiej pracuje kołnierz podparty w mniej więcej równych odstępach wzdłuż obwodu. [hasła pokrewne: mrówka tarnów godziny otwarcia, węglobud, mrówka turek ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka tarnów godziny otwarcia mrówka turek węglobud