Wielofunkcyjne czasteczki

W reakcji polikondensacji dwufunkcyjne lub Wielofunkcyjne cząsteczki łączą się ze sobą w jedną dużą cząsteczkę z wydzieleniem H,O, NH jICl, OH,O itp. W reakcji tej możemy wyodrębnić związki, które są pośrednimi stadiami wzrostu polimeru. W reakcji polimeryzacji addycyjnej cząsteczki posiadające podwójne lub potrójne wiązania łączą się ze sobą tworząc makrocząsteczkę, przy czym reakcji nie towarzyszy wydzielanie się żadnych związków. Przejściowych produktów reakcji nie można wyodrębnić, gdyż są one makrorodnikami. Pochodne etylenu ulegają reakcji polimeryzacji addycyjnej. Istnieje jeszcze trzeci typ polimeryzacji zwanej polimeryzacją kondensacyjną lub polikondensacją. W reakcji tej cząsteczka wzrasta stopniowo, przy czym możemy wyodrębnić poszczególne stadia wzrostu; reakcji nie towarzyszy wydzielanie się produktów ubocznych, jak H,O, NH, HOI, Na Cl itp. [więcej w: kopolimeryzacja , kopolimeryzacja prysznicowe , mrówka tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: kopolimeryzacja mrówka tczew polistyren ekstrudowany