W polaczeniach tych przyjmuje sie, ze momenty przenoszone sa przez nakladki poziome, zas sily poprzeczne przez nakladki pionowe

W połączeniach tych przyjmuje się, że momenty przenoszone są przez nakładki poziome, zaś siły poprzeczne przez nakładki pionowe. Zaprawa spełnia wyłącznie rolę ochrony przed korozją i ogniem. Dla ułatwienia montażu pozioma nakładka górna powinna być przed montażem przyspawana do rygla pozwala to na niestosowanie jarzm montażowych. Stosowane są też połączenia spawane o ukośnej krawędzi połączenia. Zastosowano tam połączenie spawane przenoszące siłę poprzeczną i momenty montażowe. Pełną nośność połączenia uzyskuje się po wypełnieniu styku zaprawą i po uzyskaniu przez nadbeton żądanej wytrzymałości. Umiejscowione w nadbetonie zbrojenie przenosi momenty ujemne w złączu. Tego typu kształt złącza jest szczególnie czuły na wszelkiego rodzaju błędy długości elementu i ich ustawienia. Bowiem zmiana wzajemnego położenia elementów złącza w poziomie powoduje jednocześnie zmianę położenia elementów w pionie, co objawia się ob niżeniem położenia belki zawieszonej. Aby tego uniknąć w przedstawionym rozwiązaniu, wprowadzono pręty dystansowe w złącze, których średnicę można odpowiednio dobierać (średnica: wyjściowa 0,20) w trakcie montażu. [hasła pokrewne: mrówka tomaszów lubelski, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, beton b25 cena ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b25 cena budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych mrówka tomaszów lubelski