Uformowanie na koncu slupa malej glowicy jest nieco klopotliwe przy wykonywaniu prefabrykatu

Uformowanie na końcu słupa małej głowicy jest nieco kłopotliwe przy wykonywaniu prefabrykatu. O wiele łatwiej jest wykonać na końcu słupa dwa wsporniki, pozostawiając dwie pozostałe płaszczyzny słupa bez występów. Takie dwa wsporniki wystarczają w zupełności dla oparcia na nich czterech zbiegających się na słupie płyt. Połączenie jest w tym przypadku tak skonstruowane, że istnieje możliwość uformowania między płytami wieńców przechodzących w sposób ciągły pod słupem, co daje dobre zespolenie tarczy stropowej. Samo połączenie słupów wg koncepcji tzw. słupów zawieszonych następuje przez wypełnienie betonem przestrzeni między czołami słupów, w którą wprowadza się krótkie odcinki zbrojenia wystającego z prefabrykatów. Zamiast wykonywania wsporników żelbetowych możliwe jest osadzenie w słupie odpowiednich wsporników stalowych. Stosując podparcie płyt na słupie za pośrednictwem stalowych elementów, pamiętać należy o koni eczności zabezpieczenia tych elementów przed pożarem, czego wykonanie jest nieco kłopotliwe. Można też postąpić inaczej, tzn. wypuścić z płyty przy narożu stalowy element wspornikowy. Przykład takiego stalowego elementu o nietypowym kształcie- wspornik jest przystosowany do połączenia ze stalową konstrukcją słupów. [patrz też: mrówka turek, olx tarnowskie góry, mrówka tomaszów lubelski ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka tomaszów lubelski mrówka turek olx tarnowskie góry