Polichlorek winylu jest znów materialem o zupelnie innych wlasnosciach

Polichlorek winylu jest znów materiałem o zupełnie innych własnościach. Ma wysoką temperaturę mięknięcia; termoplastyczny jest tylko w niewielkim stopniu, Pod względem chemicznym jest nieaktywny; jest niepalny i nie posiada smaku i zapachu. Jest on w wysokim stopniu odporny na korozję, opiera się nawet działaniu takich kwasów, jak kwas siarkowy, azotowy, solny; również jest odporny na działanie alkaliów. Wykazuje on wyjątkowo niewielką absorpcję wody. Na zimno jest on nierozpuszczalny we wszystkich rozpuszczalnikach, natomiast na gorąco rozpuszcza się łatwo w chlorowanych węglowodorach, jak np. w dwuchlorku etylenu. Na działanie światła i ciepła nie jest zbyt odporny. Jest niezwykle mocny i odporny na działanie wody i chemikalii ; ze wzrostem temperatury mięknie bardzo wolno i zanim stopi się, ulega rozkładowi. Z tego względu poddaje się go plastyfikacji przez mieszanie z plastyfikatorami na gorących walcach lub w ogrzewanych mieszarkach; jako plastyfikator stosuje się zwykle wysoko wrzące ciecze, jak np. fosforan trójkrezylu. [przypisy: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania , mrówka turek , beton b25 cena  ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b25 cena kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania mrówka turek