Opilowywanie.

przy ścinaniu powierzchni szerokiej najpierw wyciąć rowki wycinakiem, a następnie przecinakiem ściąć metal między rowkami; 4. ściąć najprzód z powierzchni pierwszą warstwę z grubsza, -następnie do czysta; po ścięciu zgrubnym powinien pozostawać naddatek 0,5 -7- 1 mm na następne ścięcie wykończeniowe. Przy ścinaniu żeliwa, brązu, stali wysokowęglowej materiał może się wykruszyć, gdy przecinak dojdzie do krawędzi wyrobu. Aby nie dopuścić do tego, uderzenia przy końcu powinny być lekkie lub też zbliżywszy się do krawędzi na odległość 10 -7- 25 mm rozpocząć ścinanie od strony przeciwnej. Dokładność ścinania sprawdza się krawędzią – pod światło. Opiłowywanie. Przy dalszej obróbce ściętych, czy też w ogóle obrobionych z grubsza powierzchni, posiadających niewielkie naddatki, stosuje się opiłowywanie. Niekiedy stosuje się opiłowywanie przy dopasowywaniu elementów przy remoncie lub przy montażu maszyny. [patrz też: kantor kabaty, kopolimeryzacja, pompa do studni kopanej ]

Powiązane tematy z artykułem: kantor kabaty kopolimeryzacja pompa do studni kopanej