Opilowywanie wykonuje sie pilnikami

Opiłowywanie wykonuje się pilnikami . Na powierzchni roboczej pilnika wykonane są równoległymi rzędami nacięcia, tworzące małe ząbki, które przy piłowaniu ścinają drobne wiórki. Do opiłowywania metali miękkich wyrabiane są pilniki o nadęciu pojedynczym, do opiłowywania zaś metali twardych – o nacięciu krzyżowym. Pilniki wyrabia się z twardej stali węglowej, zawierającej od 0,8 do 1,4010 węgla, albo też ze stali miękkiej, – którą cementuje się. Po nacięciu hartuje się roboczą część pilnika. [patrz też: beton b25 cena, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, kantor kabaty ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b25 cena budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych kantor kabaty