OBLICZANIE NAPORU W SIECI


OBLICZANIE NAPORU W SIECI, WYWIERANEGO PRZEZ WODĘ W ZBIORNIKACH TERENOWYCH I ZBIORNIKACH WIEŻ CIŚNIEŃ WODOCIĄGU KOLEJOWEGO W odróżnieniu od obliczenia ciśnienia wywieranego przez wodę w zbiornikach ciśnieniowych otwartych w wodociągach miejskich lub przemysłowych napór w sieci, wywierany przez wodę znajdującą się w zbiornikach terenowych i w wieżach ciśnień wodociągów kolejowych, oblicza się dla budowli naziemnych od dna zbiornika do powierzchni terenu w pobliżu zbiornika; do obliczeń hydraulicznych przyjmuje się ciśnienie równe naporowi słupa wody, czyli wysokości dna zbiornika nad poziomem główki szyny torów głównych na stacji kolejowej. Wysokość zbiornika hz w wodociągach miejskich i przemysłowych , a więc i górny poziom wody (OP W) określa się w zależności od wymaganego ciśnienia w sieci zewnętrznej rurociągów rozprowadzających i w budynkach, z możliwością jednoczesnego regulowania nieznacznych wahań zużycia wody przy stałej wydajności pomp, . [patrz też: psb stalowa wola, polistyren ekstrudowany, olx malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: olx malbork polistyren ekstrudowany psb stalowa wola