OBLICZANIE NAPORU W SIECI, WYWIERANEGO PRZEZ WODE W ZBIORNIKACH TERENOWYCH I ZBIORNIKACH WIEZ CISNIEN WODOCIAGU KOLEJOWEGO

Dla określenia naporu z wieży ciśnień wprowadzamy następujące oznaczenia : H; – wysokość wieży ciśnień-w m, tj. różnica rzędnych dna zbiornika i powierzchni terenu przy wieży w m, hz – wysokość słupa wody w zbiorniku, tj. różnica rzędnych GPW (górnego poziomu wody) i DPW (dolnego poziomu wody – dna) wm, oraz Hp – napór w rurociągu rozprowadzającym o średnicy d [mm] przy najdalej położonym budynku, żurawiu wodnym itp. , w odległości l [m] od wieży, licząc od powierzchni terenu lub poziomu główki szyny, w m sł. w. ; wielkość tego ciśnienia wyraża się wzorem Hp = hl + hb, gdzie hl – geometryczna wysokość miejsca rozbioru wody z sieci nad powierzchnią ziemi lub +hl = Zl – Z2 – różnica- rzędnych powierzchni ziemi przy wieży i przy połączeniu przewodu rozprowadzającego z przewodem odbiorcy wody, hb strata ciśnienia w sieci domowej, licząc od miejsca podłączenia odbiorcy (budynku, hydrantu itp. ) do miejsca rozbioru wody z kurka, 2h1 – suma strat ciśnienia wzdłuż rurociągu oraz oporów miejscowych w m sł. w. , licząc od dna zbiornika, na całej długości l od wieży do połączenia z najdalszym odbiorcą wody. [podobne: mrówka tczew, producenci okien pcv ranking, mrówka tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka tarnów mrówka tczew producenci okien pcv ranking