Nalezy pilnik oczyscic szczotka stalowa

Należy pilnik oczyścić szczotką stalową; oczyszcza się pilnik wzdłuż nacięć ruchem szczotki w przód (od siebie). W celu osiągnięcia większej wydajności i zmniejszenia braków zaleca się; 1. Rozpocząć opiłowywanie od najszerszej powierzchni materiału wyrobowego, z którą następnie należy sprawdzać położenie innych opiłowywanych płaszczyzn ii dokonywać pomiarów przy opiłowywaniu. Potem przystąpić do opiłowywania płaszczyzny równoległej do pierwszej, a następnie pozostałych płaszczyzn. 2. Płaszczyznę opiłowywaną zamocowywać w położeniu poziomym na wysokości 5 -:- 10 mm ponad szczękami imadła. 3. Rozpocząć opiłowywanie zdzierakiem, potem prowadzić gładzikiem. 4. W celu uzyskania większej dokładności i otrzymania gładszych powierzchni przeprowadzać opiłowywanie po przekątnych – krzyżowo, opiłowywanie ostateczne zaś prowadzić wyłącznie wzdłuż wyrobu podłużnymi przesunięciami pilnika. [patrz też: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, mrówka tczew, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania mrówka tczew