Najprostszym sposobem podparcia kolnierza na slupie jest, jak jut wspomniano, wprowadzenie przetyczki

Najprostszym sposobem podparcia kołnierza na słupie jest, jak jut wspomniano, wprowadzenie przetyczki. Stosowane są przetyczki z prętów okrągłych lub przy nieco większych obciążeniach – przetyczki w postaci beleczek a w przypadkach szczególnych nawet dwie przetyczki w postaci beleczek. Jeżeli słup jest wykonany w postaci rury stalowej, to najwłaściwsza będzie przetyczka z wałka stalowego, przy czym zwykle otwór w ściance rury (o średnicy większej od średnicy wałka o 3-5 mm) nie wymaga dodatkowego wzmocnienia ze względu na dociski w otworze przy wysokich budynkach o dużych obciążeniach słupy bywają konstruowane jako rury stalowe współpracujące z wypełniającym je betonem. W takim przypadku w słup wspawywane są poziomo odcinki rur stanowiące koszulkę przetyczki. Funkcją tych poziomych rur jest zespolenie rury słupa z wypełniającym betonem w miejscu przyłożenia dużej siły na krawędzi a ponadto zabezpieczenie światła otworu przed zabetonowa niem. W słupach żelbetowych otwory okrągłe wykonuje się zwykle przez wyciąganie prętów z form, o wiele rzadziej przez zabetonowanie rurki cienkościennej. Strefa lokalnego docisku powinna być wzmocniona przez kilka (2-7-3) rzędów, siatek. Przy większych obciążeniach konieczna jest też jedna siatka nad otworem. [więcej w: mrówka tczew, kantor kabaty, producenci okien pcv ranking ]

Powiązane tematy z artykułem: kantor kabaty mrówka tczew producenci okien pcv ranking