Jeden z wazniejszych kopolimerów

O ile w wypadku zwykłej mieszaniny dwóch różnych polimerów poszczególne składniki możemy rozdzielić, np. przez użycie odpowiednich rozpuszczalników, to w wypadku kopolimerów takie rozdzielenie jest niemożliwe. Rozpuszczalność kopolimeru może się różnić w dużym stopniu od rozpuszczalności polimerów, które można otrzymać przez polimeryzację poszczególnych monomerów. Na przykład octan winylu i chlorooctan winylu polimeryzują na produkty rozpuszczalne w pewnych rozpuszczalnikach, natomiast kopolimer otrzymany z mieszaniny tych dwóch monomerów nie jest rozpuszczalny w tych samych rozpuszczalnikach. Jeden z ważniejszych kopolimerów. Szczególnie dobrze obserwuje się zjawiska związane z kopolimeryzacją na produktach otrzymanych przez leopolimeryzację chlorku winylu oraz octanu winylu. Przez polimeryzację octanu winylu otrzymuje się polioctan winylu. Materiał ten znalazł szerokie zastosowanie, głównie jako klej do skóry, materiałów tekstylnych, szkła itp. Polioctan winylu jest materiałem kruchym, chociaż już mięknie w temperaturze 30 + 400C; wykazuje on wyjątkową odporność na działanie ciepła i światła. Ze względu na niską temperaturę mięknięcia łatwo można sporządzać z niego artykuły formowe oraz poddawać go przeróbce. Stosunkowo łatwo absorbuje wodę, Jako typowy ester jest on pod względem chemicznym dość aktywny; np. pod wpływem alkaliów ulega łatwo zmydleniu, jest rozpuszczalny w alkoholach, ketonach, estrach, w węglowodorach chlorowanych oraz w węglowodorach aromatycznych. [przypisy: mrówka tarnów godziny otwarcia , pompa do studni kopanej , węglobud ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka tarnów godziny otwarcia pompa do studni kopanej węglobud