Cisnienie podnoszace wode

Ciśnienie podnoszące wodę o 24 m jest potrzebne do otrzymania strumienia gaśniczego o wydajności 5 l/s na wysokość 10 ID nad kalenicą dachu i do pokrycia strat powodowanych przez tarcie wody w parcianym wężu pożarowym o średnicy 65 mm na przeciętnej długości 100 m węża. Potrzebną ilość wody do gaszenia czerpie się ze zbiornika . Aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika w wieży ciśnień, podłącza się go zwykle na czas pożaru do zbiornika i zamyka zasuwę. Wodociągi kolejowe mają zasadniczo sieć niskiego ciśnienia. Ciśnienie powinno podnosić wodę do żurawia wodnego na wysokość 5 m, licząc od poziomu główki szyny, a do zewnętrznego hydrantu-zdroju – 6 m . [patrz też: olx brodnica, węglobud, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych olx brodnica węglobud