Przy pracy tulów robotnika musi byc nieruchomy i nieco pochylony w przód

Dokładność obróbki pilnikiem tego rodzaju wynosi 0,005 -7- 0,02 mm. W zależności od przeznaczenia, długości pilników wahają się od 75 do 450 mm. W celu uzyskania równej płaszczyzny w wyniku opiłowywania długość pilnika powinna być większa od obrabianej powierzchni o około 150 mm. Materiał wyrobowy lub część, którą należy opiłować, za zwyczaj jest mocowana w imadle. Przy pracy tułów robotnika musi być nieruchomy i nieco pochylony w przód. Przy spiłowywaniu cienkich warstw metalu należy zajmować postawę prostą obróconą o około 45° do imadła, lewa stopa powinna się znajdować przy warsztacie, prawa zaś powinna być wysunięta naprzód około 30 cm. Przy opiłowywaniu trzyma się trzonek pilnika prawą ręką w ten sposób, aby palec duży był w położeniu wzdłuż pilnika, pozostałe zaś palce obejmowały trzonek pilnika od spodu. Koniec trzonka powinien opierać się o dłoń. [patrz też: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, olx malbork, mrówka tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania mrówka tarnów olx malbork