Polaczenia slup plyta

Połączenia słup płyta. W ustrojach płytowo słupowych obciążenie pochodzące od płyty stropowej przekazywane jest bezpośrednio na słup. Połączenie takie przenosić musi przede wszystkim siłę poprzeczną, ale często także i moment zginający. Najprostszym z ustrojów płytowo słupowych jest ustrój prefabrykowany złożony ze słupów o wysokości jednej kondygnacji i płyt bezpośrednio na nich opartych. Oparcie takie powinno być skonstruowane w ten sposób, aby płyty jedynie wąskim pasem krawędzi lub lepiej narożnikiem wchodziły w obrys słupa. Mamy wtedy, po wypełnieniu betonem przestrzeni między czołami słupa, dość jednorodny sposób przekazania siły ze słupa na słup. Jednakże, mimo korzystnych warunków pracy, beton wypełniający styk, z powodu niższej wytrzymałości niż beton prefabrykatu, może nie być w stanie przejąć obciążenia przekazywanego ze słupa. Dla niedopuszczenia do zmniejszenia efektywnego przekroju słupa przekazanie sił z płyt musi nastąpić z konieczności na odpowiednią małą głowicę, która ukryta może być w płycie. Dla podniesienia pewności połączenia słupa z płytą stropową do głowicy przyspawano dodatkowe pręty kotwiące, umieszczone w spoinie między płytami. Jednakże kształt tej spoiny nie daje właściwego zabezpieczenia prze klawiszowaniem. [więcej w: producenci okien pcv ranking, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, mrówka tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych mrówka tarnów producenci okien pcv ranking