Opis zestawu maszyn do bezsprezarkowego tynkowania

Opis zestawu maszyn do bezsprężarkowego tynkowania Metoda tynkowania z zastosowaniem sprężarki ma tę ujemną stronę, że wskutek działania silnego strumienia powietrza otrzymuje się duży rozprysk zaprawy, a poza tym jest też kosztowna ze względu na udział drogiej maszyny, jaką jest sprężarka. Według orientacyjnej kalkulacji udział kosztów sprzętu przy wykonaniu 1 m tynku przy udziale sprężarki wynosi około 1,60 zł. Dlatego też wielu racjonalizatorów postawiło sobie za zadanie wyłączenie sprężarki z zestawu maszyn. Przeprowadzone przez wymienioną już na wstępie brygadę racjonalizatorską w ciągu lata 1953 r. na szeroką skalę próby na osiedlu Grochów i Praga w Warszawie oraz na Śląsku wykazały, że zadanie zostało z powodzeniem wykonane. Koszty użycia sprzętu na 1 m2 tynku obniżyły się do mniej więcej 0,6 zł. Dalsze udoskonalenia tynkowania mechanicznego bez sprężarki doprowadziły do zastąpienia powszechnie dotąd używanych betoniarek o pojemności 400 l (litrów) przez mieszarki korytkowe, co. w rezultacie przyniosło dalszy spadek kosztów udziału sprzętu na 1 m2 tynku do 0,36 zł. Udoskonalony zestaw sprzętu do tynkowania bezsprężarkowego składa się z mieszarki korytkowej z silnikiem, z wibrosita do przesiewania zaprawy, z silosa, w którym gromadzi się przesianą zaprawę, z pompy tynkarskiej o wydajności 2 lub 3 mś/godz, z przewodu ssawnego, z przewodu tłocznego i końcówki (dyszy). [patrz też: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, olx malbork, mrówka tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania mrówka tarnów olx malbork