KOPOLIMERYZACJA

KOPOLIMERYZACJA Wprowadzenie. Mimo wielu osiągnięć w procesach polimeryzacji butadienu oraz innych związków organicznych, których polimery posiadają własności kauczuku, otrzymywane produkty nie wykazywały pożądanych własności. Chociaż miały one wiele zalet kauczuku, posiadały jednak również szereg wad. Zwrócono uwagę na to, że chociaż monomery jednego rodzaju nigdy nie dawały polimerów mających wszystkie pożądane własności, to jednak często zalety jednego polimeru uzupełniały braki w analogicznych własnościach drugiego polimeru. Wprowadzenie procesu kopolimeryzacji rozwiązało zagadnienie łączenia zalet jednego polimeru z zaletami innego. W ten sposób otrzymano szereg syntetycznych materiałów, które nawet przewyższały kauczuk naturalny. Początkowo przypuszczano, że pożądane wyniki otrzyma się,jeżeli zmieszamy różne dwie dwuolefiny; metodę tę jednak zarzucono i przystąpiono do kopolimeryzacji dwu olefin z monomerami żywic syntetycznych. Obecnie prowadzone są badania nad możliwościami tego rodzaju kopolimeryzacji i z każdym nowym monomerem stosowanym do produkcji żywic syntetycznych przeprowadza się próbne doświadczenia. [więcej w: producenci okien pcv ranking , tapeta kraina lodu , mrówka tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka tarnów producenci okien pcv ranking tapeta kraina lodu