butadien z chloroprenem

Istnieją również kopolimery chloroprenu z wieloma związkami winylowymi; kopolimery te są już produkowane na skalę przemysłową: Dwuolefiny można polimeryzować z innymi dwuolefinami. np. butadien z chloroprenem; istnieją nawet potrójne kopolimery,które posiadają niespotykane i ciekawe własności. Nie ma po prostu granicy dla ilości typów kauczuku syntetycznego, jakie można otrzymać tą drogą. Zamiast mieszania polimerów miesza się wyjściowe monomery, a następnie polimeryzuje się je do pożądanego stopnia polimeryzacji. Ten rodzaj polimeryzacji nazwano kopolimeryzacją, polimeryzacją mieszaną lub heteropolimeryzacją. Najlepszym i powszechnie przyjętym określeniem jest termin kopolimeryzacja. Polimeryzacji możemy poddawać albo mieszaninę obu monomerów, albo ich roztwór lub emulsję. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że z mieszaniny dwóch różnych monomerów powinno otrzymać się mieszaninę dwóch różnych polimerów. Tak jednak nie jest. Powstają zupełnie nowe materiały, których makrocząsteczki są zbudowane z grup pochodzących od obu monomerów. Ciekawe jest, że nie otrzymuje się w ten sposób materiałów o własnościach po- średnich poszczególnych własności polimerów; materiały te oprócz własności danych polimerów wykazują zupełnie nowe nieoczekiwane cechy fizyczne o wielkiej wartości. [przypisy: mrówka tarnów godziny otwarcia , pompa do studni kopanej , węglobud ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka tarnów godziny otwarcia pompa do studni kopanej węglobud