Budowe polimerów winylowych ustalono za pomoca kilku sposobów

Budowę polimerów winylowych ustalono za pomocą kilku sposobów. Przez analogię z budową małych cząsteczek wydaje się, że polimery te mają strukturę głowa do ogona. Potwierdzają to badania za pomocą promieni rentgenowskich oraz reakcje prowadzące do oderwania pewnych atomów lub grup atomów, jak np. chloru z polichlorku winylu. Ogólnie przyjęto, że polimeryzacja związków winylowych, inicjowana za pomocą katalizatorów, przebiega poprzez rodniki wolne. Proces polimeryzacji da się podzielić na trzy zasadnicze stadia: okres aktywizacji cząsteczek, okres wzrostu i okres przerwania wzrostu. Proces polimeryzacji dienów o tyle się różni, że w okresie aktywacji może nastąpić addycja w pozycji 1,4 lub 1,2 lub w obu pozycjach, co prowadzi w konsekwencji do cyklizacji produktu polimeryzacji. Rozróżniamy dwa zasadnicze typy reakcji dających związki wielkocząsteczkowe: polikondensację oraz polirnervzację addycyjną, którą przyjęto nazywać po prostu polimeryzacją. Pomiędzy tymi dwoma typami reakcji prowadzącymi do powstawania związków wielkocząsteczkowych istnieje zasadnicza różnica. [przypisy: kopolimeryzacja , kopolimeryzacja prysznicowe , mrówka tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: kopolimeryzacja mrówka tczew polistyren ekstrudowany